bigstock-Female-Accountant-Writing-On-D-

OBSŁUGA FINANSOWO-KSIĘGOWA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

Przede wszystkim jakość.

Nasza oferta skierowana jest zarówno do tych wspólnot, które już istnieją, jak i tych, które dopiero powstały, na terenie województwa mazowieckiego jak i w całej Polsce. Odległość nie ma znaczenia. 

Zanim przedstawimy szczegóły, słów kilka o tym co jest ważne.

Warto zwrócić uwagę na to, że księgowość wspólnot mieszkaniowych to skomplikowane i bardzo czasochłonne zajęcie. Wymaga codziennej uwagi, nieustannego księgowania wyciągów bankowych by dane w kartotekach mieszkańców były aktualne, różnych pozostałych dokumentów, rozliczania mediów, odpowiadania na wiadomości e-mailowe, wyjaśniania bezpośrednio wszystkich problemów i niejasności związanych z obsługą właścicieli.

Z dnia na dzień może powstać wiele spraw do rozwiązania, kwestii do wyjaśnienia, które wymagają poświęcenia sporej ilości czasu, poza bieżącą zaplanowaną obsługą. 

 

Dlatego ktokolwiek decyduje się na kierowanie wspólnotą, powinien pomyśleć o takich osobach jak my, które poprzez swoją wiedzę, doświadczenie, nabyte umiejętności potrafią opanować zarówno finansową jak i pozostała obsługę każdej wspólnoty. 

Bez odpowiednich systemów, szkoleń i procesów, pełna obsługa finansowa wspólnoty może stać się bardzo trudnym zadaniem - wymaga zaangażowania, czasu i koncentracji.

Dodatkowo wspólnoty podlegają szeregu ustawom regulującym ich funkcjonowanie. Znajomość tych przepisów gwarantuje profesjonalną obsługę i bezpieczeństwo mieszkańców wspólnoty. 

W ramach obsługi księgowej wykonujemy następujące czynności:

 • Prowadzenie ewidencji pozaksięgowej kosztów zarządu nieruchomością wspólną oraz zaliczek wnoszonych na poczet tych kosztów, a także rozliczeń z innych tytułów na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej w sposób określony w uchwale Wspólnoty przy pomocy kont księgowych umożliwiających pełny obraz sytuacji finansowej Wspólnoty. Nasza uwaga : prowadzimy księgowość na kontach księgowych dla przejrzystości przychodów, kosztów i rozrachunków.  

 • Sporządzanie rocznych  sprawozdań finansowych dla Wspólnot Mieszkaniowych wraz z rozliczeniami dla lokali. Sposób dystrybucji jest ustalany indywidualnie. Zazwyczaj materiały wysyłamy e-mailem w formacie pdf, gdy zostanie ustalona ostateczna wersja do wydruku. 

 • Przygotowywanie danych do opracowania planu gospodarczego i ustalenia wysokości zaliczki na koszt utrzymania nieruchomości wspólnej oraz fundusz remontowy. Na podstawie kosztów i przychodów, porównania tych składników i powstałych wyników przesyłamy naszą propozycję do wspólnoty. 

 • Przygotowywanie i rozliczanie mediów w lokalach mieszkalnych i użytkowych oraz przygotowywanie wydruków powiadomień (dotyczy właścicieli). Rozliczamy tylko właścicieli, nie najemców lokali. 

 • Sporządzanie wydruków zawiadomień o zmianie opłat w każdej sytuacji gdy ona następuje (zmiany stawek po zebraniu, w wyniku podwyżek kosztów kontrahentów, zmiany ilości osób w lokalach itp.)

 • Windykacja należności, comiesięczny monitoring sald właścicieli i kontrahentów. ​ Wystawianie wezwań do zapłaty.   W ramach obsługi windykacji, wykonujemy także wszystkie czynności począwszy od zgromadzenia niezbędnych dokumentów potrzebnych do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. Prowadzimy monitoring spraw sądowych.

 • Przyjmowanie i obsługa faktur otrzymywanych przez Wspólnoty Mieszkaniowe za realizowane usługi. W przypadku, gdy faktury przychodzą bezpośrednio do naszego biura, niezwłocznie wystawiamy elektroniczny przelew do akceptacji zarządu oraz wysyłamy skany tych faktur.

 • Wystawianie not oraz rachunków za lokale użytkowe, pożytki z nieruchomości wspólnej (reklam, najmu pomieszczeń części wspólnej itp.) oraz obciążanie właścicieli lokali niewykupionych.

 • Księgowanie wpłat właścicieli lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży oraz pożytków.

 • Uzgadnianie wpłat z wyciągami bankowymi.

 • Wystawianie zaświadczeń o stanie konta, zaległościach oraz innych.

​​​​​​

 • Udzielanie każdemu z właścicieli lokali, informacji dotyczących administrowania nieruchomością wspólną oraz rozliczeń finansowych dotyczących indywidualnych lokali oraz prowadzenie i aktualizacja ewidencji tych lokali.

 • Obliczanie i realizacji zobowiązań finansowych wobec Urzędów Skarbowych i ZUS.

 • Ścisła współpraca z Zarządami i Zarządcami. Na życzenie sporządzanie okresowych sprawozdań i raportów o stanie finansowym Wspólnoty.

 • Oferujemy również usługi dodatkowe polegające na weryfikacji poprawności prowadzonej ewidencji lat poprzednich, bądź na życzenie Zarządu wykonujemy ją na nowo. Koszt usługi ustalany jest indywidualnie, w zależności od stanu dokumentacji oraz ilości pracy, którą należy wykonać.

 • Pracujemy w systemie księgowym ZUI Mieszczanin.

 • Pełnimy dyżury telefoniczne dla mieszkańców. 

 • Na życzenie wykonujemy audyt księgowości wspólnot.

original.png