top of page

OBSŁUGA FINANSOWO-KSIĘGOWA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

Nasza oferta skierowana jest zarówno do tych wspólnot, które już istnieją, jak i tych, które dopiero powstały na terenie województwa mazowieckiego jak i w całej Polsce. Pracujemy w systemie online.

​Warto zwrócić uwagę na to, że księgowość wspólnot mieszkaniowych to skomplikowana i czasochłonna praca. Wymaga codziennej uwagi, nieustannego aktualizowania danych, rozliczania mediów w budynkach, odpowiadania na wiadomości e-mailowe, wyjaśniania bezpośrednio wszystkich problemów i niejasności związanych z obsługą właścicieli.

Bez odpowiednich systemów, szkoleń i uzupełniania wiedzy, pełna obsługa finansowa wspólnoty może stać się trudnym zadaniem zwłaszcza, że wspólnoty podlegają różnym ustawom regulującym ich funkcjonowanie. Znajomość tych przepisów gwarantuje profesjonalną obsługę i bezpieczeństwo mieszkańców wspólnoty. 

W ramach standardowej obsługi księgowej wykonujemy następujące czynności:

 • Prowadzenie ewidencji pozaksięgowej kosztów zarządu nieruchomością wspólną oraz zaliczek wnoszonych na poczet tych kosztów, a także rozliczeń z innych tytułów na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej w sposób określony w uchwale Wspólnoty przy pomocy kont księgowych umożliwiających pełny obraz sytuacji finansowej Wspólnoty. 

 • Sporządzanie rocznych  sprawozdań finansowych dla Wspólnot Mieszkaniowych wraz z rozliczeniami dla lokali. Sposób dystrybucji jest ustalany indywidualnie. Zazwyczaj materiały wysyłamy e-mailem w formacie pdf, gdy zostanie ustalona ostateczna wersja do wydruku. ​

 • Przygotowywanie i rozliczanie mediów w lokalach mieszkalnych i użytkowych oraz przygotowywanie wydruków powiadomień (dotyczy właścicieli). Rozliczamy tylko właścicieli, nie najemców lokali. 

 • Sporządzanie wydruków zawiadomień o zmianie opłat w każdej sytuacji gdy ona następuje (zmiany stawek po zebraniu, w wyniku podwyżek kosztów kontrahentów, zmiany ilości osób w lokalach itp.)

 • Windykacja należności, comiesięczny monitoring sald właścicieli i kontrahentów. ​ Sporządzanie wezwań do zapłaty.  

 • Przyjmowanie i obsługa faktur otrzymywanych przez Wspólnoty Mieszkaniowe za realizowane usługi. 

 • Wystawianie not oraz rachunków za lokale użytkowe, pożytki z nieruchomości wspólnej (reklam, najmu pomieszczeń części wspólnej itp.) oraz obciążanie właścicieli lokali niewykupionych.

 • Księgowanie wpłat właścicieli lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży oraz pożytków.

 • Uzgadnianie wpłat z wyciągami bankowymi.

 • Wystawianie zaświadczeń o stanie konta, zaległościach oraz innych.

​​​​​​

 • Udzielanie każdemu z właścicieli lokali, informacji dotyczących indywidualnych lokali oraz prowadzenie i aktualizacja ewidencji tych lokali.

 • Obliczanie i realizacja zobowiązań wobec Urzędów Skarbowych i ZUS.

 • Ścisła współpraca z Zarządami i Zarządcami. Sporządzanie okresowych sprawozdań i raportów o stanie finansowym Wspólnoty.

 • Oferujemy również usługi dodatkowe polegające na weryfikacji poprawności prowadzonej ewidencji lat poprzednich, bądź na życzenie Zarządu wykonujemy ją na nowo. Koszt usługi ustalany jest indywidualnie, w zależności od stanu dokumentacji oraz ilości pracy, którą należy wykonać.

 • Pracujemy w systemie księgowym ZUI Mieszczanin.

​​

 • Na życzenie wykonujemy audyt księgowości wspólnot.

bottom of page